Ana Sayfa Gündem 21 Mart 2022 108 Görüntüleme

18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri, sözleri, mesajları… 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri paylaşılıyor

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi 107. yıldönümü… Gelibolu’da büyük bir kahramanlıkla kazanılan zafer, ulusal çabaya taraf verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” kelamını söylediği 18 Mart Çanakkale Zaferi her yıl şiirler, kelamlar ve iletiler ile kutlanıyor, kahraman askerler anılıyor. Üzerinden 107 yıl geçmesine unutulmayan Çanakkale zaferi için en manalı şiirleri, kelamları ve iletileri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…

Çanakkale Savaşı, 1915–1916 yılları ortasında Gelibolu Yarımadası’nda Birinci Dünya Savaşı sırasında yapıldı. İtilaf Devletleri’nin gayesi İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirmekti. Çanakkale Savaşı’nda hem karadan hem de denizden yürütülen savaşta büyük bir zafer kazanıldı. Birçok şehit verildi. Şiirler, destanlar yazıldı. Bir ulus bu zaferle savaşın seyrini değiştirdi. Artık milyonlarca vatansever atalarını şiirler ve sözlerle en hoş biçimde anıyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KELAMLARI

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devranın battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir!

Necmettin Halil Onan

Bu Türk kıtaatının yürek, metanet ve se’bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her kuşkunun fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek yavuz bir düşmanın taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini koruma etmişlerdir.

Alman Generali Liman Von Sanders

Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek vakit zarfında yerimize diğer kuvvetler gelir, diğer kumandanlar hâkim olabilir.

Mustafa Kemal Atatürk

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Akif Ersoy

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

Mehmet Akif Ersoy

Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körü körüne yüklenmek, başkası kuvvetleri birtakım başka ve kontaksız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.

İngiliz Başbakanı Asquith

Benimle bir arada burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus misyonunu eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlen­meden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar yoksun kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.

Mustafa Kemal Atatürk

Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale üzere dikilmişlerdir.

Churchill

Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun muvaffakiyet sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; ancak artık bu işte müşterek bir harekatın zo­runlu olduğunu anlıyorum.

Churchill

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muhare­belerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

Mustafa Kemal Atatürk

Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, bu tabirin altını çiziyorum, * Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada çok iyi oldukları kabul olunabilir. Ama siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe süresince yerlerinde kaldılar.

General Tawshend

Çanakkale Boğazı’ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Mart’ı aralık­sız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki ha­sar da çarçabuk giderilmiş olmakla bir arada, ağır bataryaların cep­hane durumu-ciddiyetini koruyordu. (Robert Rhodes James)

Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir. Hali kurtar­dı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. (Sami Paşazade Sezai)

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini koruma ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. – General Fahri Belen

Asım’ın jenerasyonu. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. – Mehmet Akif Ersoy

Çanakkale Savaşları, çağdaş savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve birinci örneğidir. – Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Miki

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ İLETİLERİ

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi hürmet ve minnetle anıyoruz.

– Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu üzere bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.

– Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

– 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi muvaffakiyet olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

– Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Hürmet ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.

– Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cüret üzere yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

– Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

– Milletimiz, kutsal vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir vakit unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

– Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.

ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen
Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren
Vatan toprağı için can ile serden geçen
Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını
Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını
Komayacağız yerde şehitlerin kanını
Dehşet bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid’in mermiyi kaldırışı
Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı
Anlayacak kafirler bucağı ve karışı
Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!
Anzak, Hindu, İngiliz… Hepsi harab ve bitab
Her renk, her lisan, her kıta bilsin ki bu kutlu ab
Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir
Türktedir bu topraklar dünyada önce ahir
Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir
‘Çanakkale Geçilmez’ bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora

ÇANAKKALE

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne müellif.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti birebir destanı yeniden müellif.

Sen rahat uyu ey ulu şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti tıpkı destanı tekrar muharrir.

Yedi cihana kâfi yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti tıpkı destanı tekrar muharrir.

Dünya döndükçe Çanakkale tekrar geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana ulu tarihi artık kim bozar.
Türk milleti tıpkı destanı yeniden müellif.

Şefik Aydemir

ÇANAKKALE ZAFERİ

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler
Bizi yok etmek için sürülerle geldiler
Türk’ü tanımadılar gafletlere daldılar
Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu
Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı
Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı
Çanakkale geçilmez; o ne dayanılmaz destandı
Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu
Ya vefat Ya istiklâl; buydu koşulu şurutu

Cephede her yer dayanılmaz, kan barut kokuyordu
Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu
Mevte buyruk almış dualar okuyordu
Taarruz için değil ölmek için yürüdü
Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte bu türlü vefatı ölümsüzlük bilmişler
Ne engin iman gücü, ölürken de gülmüşler
Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler
Onları tıpkı anda büyük endişe bürüdü
Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit
Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit
Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit
Şadolsun ecdadımız vatanını korudu
Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal

MEHMETÇİK

Elinde sancakla koşup ileri,
Düşman saflarına girdi Mehmetçik,
Öldü de yolundan dönmedi geri,
Gönlünü zafere verdi Mehmetçik.

Toz toprak, alevler içinde koşup,
İmanla kükreyip, imanla coşup,
Keskin kılıcıyla siperler aşıp,
Düşmanı yerlere serdi Mehmetçik.

Allah Allah deyip yurdu anarak,
Kalbinde hürriyet aşkı yanarak,
Başında sancağı dalgalanarak,
Ulu zaferlere erdi Mehmetçik

Ali Osman Atak

ÇANAKKALE ÇANAKKALE

Bir ölüp bin dirilmiştir
Düşmana ders verilmiştir
Yiğit burada görülmüştür
Çanakkale Çanakkale
Türk askeri döndü sele

Ser veririz sır vermeyiz
Ölürüz geri durmayız
Aman diyene vurmayız
Çanakkale Çanakkale
Türk askeri döndü sele

Verdik orda binbir Şehit
Bütün dünya oldu şahit
Dünyaya bedel bir yiğit
Çanakkale Çanakkale
Türk askeri döndü sele

Ah Hüseyin’de olsaydı
Düşmana kalpten vursaydı
Vatan için can verseydi
Çanakkale Çanakkale
Türk askeri döndü sele

Hüseyin Parlakdemir

Sözcü

instagram takipçi satın al
hack forum warez forum gaziantep escort gaziantep escort beylikdüzü escort cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halıs cami halısı cami halısı cami halısı Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort
tokat escort erbaa escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum